Motorhome Protection

Welke zijn de betrokken voertuigen?

Deze verzekering richt zich tot een omgebouwde en uitgeruste bus, een alkoof of hoogslaper, een semi-integraal of volledig integraal en bestemd voor privégebruik (bruikleen of eenmalige huur te bespreken).

Welke zijn de voorgestelde waarborgen?

Hoofdwaarborgen: Optionele waarborgen:

Wat is de verzekerde waarde?

Voor nieuwe voertuigen: de cataloguswaarde van het voertuig met inbegrip van opties en accessoires exclusief BTW en zonder kortingen.

Welke afschrijving wordt er toegepast in het kader van deze dekking?

In geval van totaal verlies, diefstal of poging tot diefstal wordt er geen afschrijving toegepast gedurende 30 maanden volgend op de eerste in verkeerstelling of expertise van het verzekerde voertuig. Vanaf de 31ste maand geldt er een afschrijving.

Bijzondere voorwaarden?

Deze waarborg wordt aangeboden aan alle bestuurders van minimum 25 jaar en maximum 70 jaar oud die geen schadegeval hebben gehad gedurende de laatste drie jaar (glasbraak niet meegerekend).

Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

*Materiële schade en diefstal binnenin het voertuig (onder reserve van de schadestatistiek):
Vrijstelling van 750 euro van de verzekerde waarde. Als op het moment van het schadegeval, de bestuurder van het verzekerde voertuig niet de gebruikelijke bestuurder uit de bijzonderde voorwaarden is, wordt de vrijstelling NIET verhoogd met:

*Vandalisme: 0 euro
*Glasbraak:
*Diefstal, brand, natuurkrachten, aanrijding met dieren: geen vrijstelling

Welke documenten moeten voorgelegd worden om deze waarborg te kunnen onderschrijven?

Wij blijven te uwer beschikking om met u alle facetten van deze waarborg te bespreken, evenals de andere producten in ons gamma. Aarzel niet ons te contacteren op het nummer 059 / 55 90 00

U dankend voor uw vertrouwen,

RUWELKA VERZEKERINGEN